Geslaagde evaluatiedag van EVOT-pilot viert positieve resultaten
20 juni 2023
Geslaagde evaluatiedag van EVOT-pilot viert positieve resultaten

De ochtend werd gevuld met twee presentaties waarin nieuw ontwikkeld lesmateriaal werd gepresenteerd. Het niveau van betrokkenheid was zeer hoog, en het publiek liet zich volledig meeslepen door de...

Lancering van de themapagina Onderzoeken en Ontwerpen (OenO) op Wikiwijs!
7 juni 2023
Lancering van de themapagina Onderzoeken en Ontwerpen (OenO) op Wikiwijs!

In samenwerking met Impuls open leermateriaal (IOL) zijn er ook verschillende pilots gelanceerd rondom het thema onderzoekend en ontwerpend leren. Dus binnenkort komt er nog veel meer mooi materiaal ter...

Nieuw jasje UNESCO wikiwijspagina
28 april 2023
Nieuw jasje UNESCO wikiwijspagina

De vernieuwde Wikiwijs pagina biedt een betere gebruikerservaring en bevat informatie en materialen die passen bij de Unesco-thema's. De pagina is ontworpen om het vinden van geschikte materialen zo...

UNESCO-scholen lanceren doorlopende leerlijn voor wereldburgerschap
7 april 2023
UNESCO-scholen lanceren doorlopende leerlijn voor wereldburgerschap

De UNESCO-scholen gaan nu nog een stap verder met de lancering van een doorlopende leerlijn voor wereldburgerschap. De deelnemende scholen zullen de bestaande collectie leermateriaal verfijnen en uitbreiden...

Mooie en productieve werkbijeenkomst pilot 'verrijkt curriculum voor talentvolle sporters'
6 april 2023
Mooie en productieve werkbijeenkomst pilot 'verrijkt curriculum voor talentvolle sporters'

Op 5 april vond alweer de derde werksessie van de pilot 'verrijkt curriculum voor talentvolle sporters' plaats. De eerste materialen naderen hun voltooiing.

Lancering van Wikiwijs pagina voor "Verrijkt curriculum voor talentvolle sporters"
4 april 2023
Lancering van Wikiwijs pagina voor "Verrijkt curriculum voor talentvolle sporters"

Het doel van het project is om jonge sporters te helpen bij hun sportieve en academische ontwikkeling. Het project omvat 12 Topsport Talentscholen die samenwerken aan de ontwikkeling van open,...

I&I pagina gaat live!
30 maart 2023
I&I pagina gaat live!

De Wikiwijs pagina biedt docenten en andere onderwijsprofessionals een centrale plek waar zij informatie kunnen vinden over de I&I pilot. Daarnaast bevat de pagina een overzicht al gemaakt materiaal en...

Kennissessie Impuls Open Leermateriaal
16 maart 2023
Kennissessie Impuls Open Leermateriaal

 Graag willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van deze dag, inclusief de sprekers en de deelnemers die zich inzetten voor de implementatie van open leermaterialen in het...

Update Impuls Open Leermateriaal: de nieuwe pilotprojecten zijn begonnen
15 februari 2023
Update Impuls Open Leermateriaal: de nieuwe pilotprojecten zijn begonnen

Hoe komt open leermateriaal het beste tot zijn recht in het onderwijs? Da’s een onderzoeksvraag die je niet met een dagje literatuuronderzoek kunt beantwoorden. Hoe dan wel? Door te leren ...

Hier wordt leermateriaal doorgegeven als een estafettestokje
25 januari 2023
Hier wordt leermateriaal doorgegeven als een estafettestokje

Het is 2 december, ’s ochtends vroeg. Wat is het stil – er heerst opperste concentratie. Maar een echoënde knal verbreekt die stilte. Milliseconden na het startschot stuift de eerste deelnemer weg uit …