Nieuwsbericht

Nieuwe thema pagina Slavernijverleden

Slavernij als onderwerp maakt al langer deel uit van het curriculum geschiedenis. Tot voor kort werd het onderwerp en de rol die Nederland hierbij heeft gespeeld echter eenzijdig en vanuit een Eurocentrisch standpunt belicht. Verschillende instituten, stichtingen, musea en individuele docenten hebben inmiddels lesmateriaal vanuit een ander standpunt ontwikkeld en gratis ter beschikking gesteld. Het onderwerp heeft alles te maken met een inclusieve maatschappij en heeft daardoor ook een link met burgerschap. Op deze startpagina verzamelen en rubriceren we dit materiaal voor primair en voortgezet onderwijs