Nieuwsbericht

Gratis Lesmateriaal over de Aardbeving in Marokko van Karim Amghar

Met veel medeleven willen we jullie attent maken op de recente aardbeving in Marokko, die op vrijdagavond 8 september 2023 plaatsvond. Deze tragische gebeurtenis heeft niet alleen de fysieke omgeving van Marokko op verwoestende wijze beïnvloed, maar heeft ook diepgaande gevolgen gehad voor de betrokken gemeenschappen

Om scholen en leraren te ondersteunen bij het bespreken van deze gebeurtenis met leerlingen in zowel het primair als voortgezet onderwijs, heeft Karim Amghar dit materiaal te beschikking gesteld. Dit lesmateriaal is bedoeld om gesprekken te faciliteren, begrip te vergroten en empathie te bevorderen, ongeacht de culturele achtergrond van de leerlingen.

Inhoud van het lesmateriaal:

  • Een lesbrief met gedetailleerde instructies voor leraren.
  • Hulpmiddelen en bronnen om de aardbeving in Marokko te begrijpen en te bespreken.
  • Activiteiten om leerlingen te helpen effectief en empathisch om te gaan met heftige gebeurtenissen.
  • Ideeën om de klasgemeenschap te versterken en elkaar te ondersteunen.

De teksten in dit lesmateriaal zijn kosteloos en rechtenvrij te gebruiken. We moedigen alle leraren aan om dit materiaal te delen en te gebruiken om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin leerlingen kunnen leren over de wereld om hen heen en kunnen groeien in empathie en begrip.

Hieronder de link naar het materiaal.