Nieuwsbericht

Lesmateriaal over het conflict in Israël

Als docenten is het onze verantwoordelijkheid om onze leerlingen te helpen begrijpen en reflecteren op de complexe gebeurtenissen in de wereld om hen heen. De recente aanval van Hamas op Israël is een belangrijk en actueel onderwerp dat niet genegeerd mag worden. Het stilstaan bij deze ontwikkeling biedt een waardevolle kans om empathie, begrip en kritisch denken te bevorderen bij onze leerlingen. 

Er is educatief materiaal beschikbaar om in de klas de recente aanval van Hamas op Israël en het dieper gewortelde conflict tussen Israël en de Arabische landen te bespreken. De lessenserie ontwikkeld door Jan-Wolter Smit biedt een waardevolle structuur en context voor deze belangrijke discussie. Daarnaast is er een informatieve white paper beschikbaar, samengesteld door ThiemeMeulenhoff, waarin good practices van docenten worden gedeeld voor het behandelen van gevoelige geschiedenis in de klas. Dit materiaal stelt leraren in staat om dit complexe onderwerp op een educatieve en respectvolle manier met hun leerlingen te verkennen, waardoor begrip en kritisch denken worden gestimuleerd. Hieronder de link naar het materiaal.